fbpx

Van kracht vanaf 01/02/2020

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) bevat een volledige en complete verklaring van de privacygerelateerde praktijken en procedures die door PC Help 50 Plus zijn goedgekeurd voor haar diensten onder PC Help 50 Plus (PcHelp50 + of PcHelpFiftyPlus of PHFP). Dit beleid is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum en blijft van kracht en bijgewerkt zoals dit beleid voorziet. Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van de Algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd onder Algemene voorwaarden. Individuen moeten 18 jaar of ouder zijn om deze Website te gebruiken en u garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent door onze website te gebruiken.

Definities

Alle termen die aanvankelijk met een hoofdletter worden geschreven, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Algemene voorwaarden, waarvan dit privacybeleid een integraal onderdeel is.

Toepassing

PHFP is gericht op het oplossen / aanbieden van online oplossingen voor verschillende vragen / problemen die gebruikers tijdens gebruik van computers en randapparatuur kunnen ondervinden. De gebruikers van deze service kunnen tijdens het maken van hun profiel op de portal voor dit doel het verstrekken van hun persoonlijke gegevens / informatie geven. Dit beleid is om te communiceren dat we uw privacy respecteren en verzekeren dat we u informatie op verantwoorde wijze onderhouden en gebruiken. Dit beleid is van toepassing op PHFP’s Klanten, personen in dienst van of anderszins gelieerd aan de Klanten van PHFP, potentiële klanten, personen die de website van PHFP bezoeken, personen die commerciële communicatie ontvangen namens PHFP en personen die indienen vragen over tewerkstelling aan PHFP. We komen overeen om geen persoonlijke informatie te verwerken in een manier die onverenigbaar is met de hierin vermelde doeleinden.

Het informatie formulier

Dit beleid is van toepassing op informatie die door PHFP wordt verkregen, hetzij via elektronische of gedrukte communicatie. PHFP respecteert uw privacy en is toegewijd om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen. PHFP-aanvragen bepaalde persoonlijke informatie zoals hierin geïdentificeerd. Geef PHFP niet aanvullende persoonlijke informatie tenzij u hierom wordt gevraagd.

Persoonlijk Identificeerbare informatie

Persoonlijk Identificeerbare informatie (“PII”) betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde natuurlijke persoon, of een natuurlijke persoon die direct kan worden geïdentificeerd of indirect, door verwijzing naar een identificatie- of rekeningnummer, naam, afbeelding, adres, e-mailadres, telefoonnummer, biografische informatie, of een of meer factoren met betrekking tot fysieke of sociale media-identiteit.

Hoe Verzamelt PHFP persoonlijke informatie?

Toestemming: we zullen uw toestemming vragen via een toestemmingsformulier door een online proces en slaan uw reactie op ons CRM-systeem. Deze toestemming is onze wettelijke basis voor onze verwerking, u heeft het recht hebben om uw toestemming voor deze specifieke verwerking op elk moment in te trekken.

Algemeen Browsen: PHFP verzamelt navigatie-informatie over waar u onze website bezoekt. Met deze informatie kunnen we zien welke delen van onze website het meest worden bezocht. Deze helpt ons de kwaliteit van de online ervaringen van bezoekers te verbeteren. Hierdoor kunen we betere functies, diensten en producten leveren waar onze bezoekers de voorkeur aan geven. Aanvullende niet-persoonlijk identificeerbare verzamelde informatie (d.w.z. domeintype, browserversie, serviceprovider en IP-adres) die mogelijk worden verzameld informatie verstrekken over uw gebruik van onze website (zoals de tijd van uw laatste bezoek aan een pagina op onze site).

Registratie en Transacties: elke PII die u ons vrijwillig op deze website verstrekt wanneer u een account aanmaakt of bijwerkt, kunt u online serviceplannen kopen of verzoekinformatie wordt bewaard in privébestanden op onze beveiligde webserver en onze interne systemen. Deze informatie wordt gebruikt om PHFP in staat te stellen diensten aan u te leveren. PHFP gebruikt momenteel het Secure Sockets Layer (SSL) -protocol om uw informatie te beschermen, inclusief uw creditcardnummer, tijdens online transacties. PHFP publiceert geen creditcardinformatie in enige vorm van communicatie in alle media (website, chat, getuigenis, ondersteuning op afstand, e-mail en stem) of op zijn server.

Systeem Informatie: PHFP heeft geen toegang tot of opent anderszins geen PII (zoals de inhoud van persoonlijke gegevens) documenten, foto’s of browsegeschiedenis) opgeslagen op het persoonlijke van een klant computer tenzij geautoriseerde Services toegang nodig hebben. De gegevens verzameld van de PC bevat items zoals:

 • Systeem board, BIOS, CPU, video, en geheugen configuratie.
 • Disk drives, disk controllers, en geinstalleerde hardware.
 • Systeem naam & IP, Windows versie, en browser type.
 • Systeem status zoals CPU load en beschikbare disk ruimte.
 • Programmas lopen gedurende testen.

Gebruik van cookies: PHFP maakt gebruik van een browserfunctie die een cookie wordt genoemd en die een unieke identificatie toekent naar jouw computer. Cookies stellen PHFP ook in staat om onze website responsiever te maken aan uw behoeften, door u een betere en meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. De cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt door PHFP om uw klikken bij te houden terwijl u door de pagina’s bladert binnen PHFP-website. Daarnaast gebruikt PHFP cookies om bij te houden ondersteuningsverzoeken en om ons te vertellen of u PHFP eerder hebt bezocht. Deze Hiermee kunnen geregistreerde gebruikers voorkomen dat ze bij elk nieuw bezoek opnieuw informatie invoeren naar onze site.

Geeft PHFP Uw persoonlijke identificeerbare informatie vrij?

U moet er rekening mee houden dat we indien nodig specifieke informatie over u kunnen vrijgeven. Om dit te doen baseren wij ons op de wet of op basis van onze goede trouw geloof die noodzakelijk is om voldoen aan of voldoen aan de wet of is noodzakelijk om de gebruikers van onze te beschermen Website, PHFP, zijn werknemers, de website en het publiek. PHFP verkoopt niet, uw e-mailadres verhuren of verhandelen aan derden. Uw PII kan ook worden gebruikt door ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers, joint ventures en / of partners voor websitegegevensanalyse, bestellingen uitvoeren, betalingen verwerken of, het volgen van siteactiviteit, het houden van enquêtes en het beheren van e-mails en aan u voorzien van aanvullende inhoud, informatie en / of diensten. . Als PII is aan deze derde partijen verstrekt, mogen zij uw PII niet gebruiken of openbaar maken voor enig ander doel. We zullen uw PII niet delen met een ongeautoriseerde derde partijen.

PHFP’s beleid voor het verwerken van gegevens

Om voor naleving te zorgen zal PC Help 50 Plus:

 • Enkel en alleen handelen met toestemming van onze klanten.
 • Werkwijze met alle persoonlijke gegevens eerlijk en rechtmatig.
 • Persoonsgegevens langer dan noodzakelijk te bewaren.
 • Uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren.
 • U te voorzien van bijgewerkt privacybeleid op onze website.
 • Herziening en het bijwerken van ons beleid
 • Train onze medewerkers om aan deze voorschriften te voldoen.

PHFP geeft u de volgende rechten.

PHFP Biedt u de volgende rechten

 • Nauwkeurigheid – verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Dit stelt u in staat om iets te hebben onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben gecorrigeerd.
 • Verwijderen – verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens informatie. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of informatie waarvoor er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen waar u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
 • Bezwaar – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie waar we vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij), en er is iets in uw specifieke situatie dat maakt dat u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze gronden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen waar wij uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verwerken marketing doeleinden.
 • Beperking – verzoek om de beperking van verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking op te schorten van persoonlijke informatie over u. Bijvoorbeeld als u ons vraagt om de nauwkeurigheid of de reden voor de verwerking ervan vast te stellen.

In geval van vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of als u uw persoonlijke gegevens wilt bijwerken, aarzel dan niet om ons te schrijven op support@pchelp50plus.com

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden bij het beschermen van mijn persoonlijke gegevens?

Lid, Account, wachtwoord en beveiliging: als voor een van de Services dit vereist is open een account, u moet het registratieproces voltooien door ons te voorzien met actuele, volledige en nauwkeurige informatie zoals gevraagd door de toepasselijke registratieformulier. U kiest ook een wachtwoord en een gebruikersnaam. U bent volledig  verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account. U stemt ermee in PHFP hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. PHFP zal dat niet doen aansprakelijk zijn voor verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van iemand anders uw wachtwoord of account, met of zonder uw medeweten. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die zijn geleden door PHFP of een andere partij als gevolg van iemand anders die uw account of wachtwoord gebruikt. U mag geen account van niemand anders gebruiken, zonder de toestemming van de rekeninghouder. Wij geven er de voorkeur aan om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel te houden. Te doen dit bieden wij u de mogelijkheid om uw PII bij te werken of te wijzigen inclusief factuur- en verzendinformatie door in te loggen op uw account. Wanneer u uw account aanmaakt of wijzigt, sturen we een bericht naar de e-mail adres bevestigen de aangebrachte wijzigingen en opties die u hebt gekozen. PHFP verspreidt periodiek een e-mail neuwsbrief en u kiest of u dat wilt om een ​​nieuwsbrief van ons te ontvangen wanneer u uw account aanmaakt. Als je later besluit de nieuwsbrief niet te ontvangen, u kunt uzelf uit de mailing verwijderen lijst op elk moment.

Vergeten, Verloren of gestolen informatie: als u uw wachtwoord bent vergeten, bieden wij een mechanisme dat uw wachtwoord naar u e-mailt stuurd. De ‘vergeten mijn wachtwoord “functie stuurt uw wachtwoord naar het e-mailadres dat u gebruikt gebruikt voor registratie. Gebruik geen e-mailadres waartoe toegang kan worden verkregen anderen die u uw PHFP-accountgegevens niet wilt zien of wijzigen.

Wat zijn de andere belangrijke elementen van het privacybeleid van PHFP?

Voorwaarts Overzetten: als waarnaar hierboven wordt verwezen, kan PHFP uw PII overdragen of delen met een geautoriseerde derde partij die ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als PHFP’s. Bovendien zal informatie over onze klanten, inclusief hun PII, zijn bekendgemaakt als onderdeel van een fusie of overname, oprichting van een afzonderlijk bedrijf of de verkoop of verpanding van bedrijfsactiva, evenals in het geval van een insolventie, faillissement of curatele waarin PII als één zou worden overgedragen van de bedrijfsmiddelen van PHFP.

Toegang: PHFP biedt Klanten met toegang tot hun PII waarover PHFP beschikt. PHFP gaat ermee akkoord dat klanten kan die informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist is, behalve waar de last of kosten van het verlenen van toegang onevenredig zouden zijn aan de risico’s voor de privacy van het individu in het geval in kwestie, of waar de rechten van andere personen dan het individu zouden worden geschonden.

Toegang: PHFP biedt Klanten met toegang tot hun PII waarover PHFP beschikt. PHFP gaat ermee akkoord dat klanten kan die informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist is, behalve waar de last of kosten van het verlenen van toegang onevenredig zouden zijn aan de risico’s voor de privacy van het individu in het geval in kwestie, of waar de rechten van andere personen dan het individu zouden worden geschonden.

Kinderen: de website van PHFP is niet bedoeld en is niet bedoeld om personen jonger dan 18 jaar aan te trekken. In onze procedure is een verklaring van 18 jaar of ouder opgenomen.

Geen volgverzoeken: de website reageert niet op browsergebaseerd, do not track requests of signalen. Verder staat het bedrijf geen andere partijen toe verzamel PII in de loop van de tijd en op verschillende websites wanneer een klant of gebruiker heeft toegang tot de website.

Derde partijen: PHFP’s Website bevat links naar andere sites die worden beheerd of onderhouden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud daarva. We zullen uw PII niet delen met ongeautoriseerde websites van derden. Op sommige van deze sites van derden kan het merk ook een PHFP-logo hebben ze worden niet door ons beheerd of onderhouden. Hoewel PHFP haar partners kiest zorgvuldig, PHFP is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van websites beheerd door derden. We raden u aan meer te weten te komen over de privacy beleid van websites van derden of co-branded websites.

Neem contact met ons op: Als u vragen hebt over dit privacybeleid of deze website, of uw persoonlijke gegevens wilt bekijken of bijwerken, neem dan contact met ons op via support@pchelp50plus.com.

Handhaving: PHFP periodiek verifieert dat het beleid nauwkeurig en volledig is voor de informatie bedoeld om te worden bedekt, opvallend weergegeven, volledig geïmplementeerd en in conformiteit met toepasselijke wetgeving. We moedigen geïnteresseerde personen aan om er iets over te doen maakt zich zorgen over het gebruik van de bovenstaande contactgegevens. We zullen onderzoeken en proberen klachten en geschillen met betrekking tot gebruik en openbaarmaking van PII op te lossen in overeenstemming met de principes in dit beleid en de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

PHFP behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit privacie beleid bij te werken of anderszins te wijzigen. Door een dergelijke update of andere wijziging op de website te plaatsen Privacybeleidpagina op de website. Elke update of andere wijziging zal zijn van kracht onmiddellijk na een dergelijke plaatsing. Dienovereenkomstig moedigen wij u aan om lees dit privacybeleid regelmatig om te bepalen of het is gewijzigd.

Als u vragen heeft over het Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te schrijven op support@pchelp50plus.com of bel ons op onze gratis nummers die op de website worden vermeld.

Spread the love
Winkelwagen0
De winkelwagen is leeg!
Verder winkelen